Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức năm 2020

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2020 (Tổng cục Quản lý thị trường) xin thông báo thời gian, địa điểm triệu tập đối với những thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020 cụ thể như sau

Xin mời xem chi tiết TẠI ĐÂY

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường