Tin tức sự kiện

Quảng Trị: Hiệu quả từ công tác quản lý địa bàn của lực lượng QLTT

Quản lý địa bàn là một trong những biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT được quy định trong Pháp lệnh QLTT 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quản lý địa bàn là một khâu quan trọng góp phần đem lại hiệu quả trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng QLTT trên địa bàn quản lý.