Tin tức sự kiện

Đắk Lắk: Tiến hành kiểm tra đối với 113 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực an toàn thực phẩm

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, góp phần ổn định thị trường; bảo đảm lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 25/5/2020, Cục QuLTT Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề An toàn thực phẩm năm 2020.