Tin tức sự kiện

Kết quả ra quân kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (LNVSATTP) tỉnh, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 917/KH-CQLTTLS ngày 05/9/2023 về việc kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu năm 2023 và ban hành một số văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.