Tin tức sự kiện

Tập huấn nghiệp vụ Quản lý thị trường năm 2023

Ngày 12-13/10/2023, tại Bình Thuận, Tổng cục QLTT tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quản lý thị trường năm 2023. Trong ngày đầu tiên tham gia tập huấn, hội nghị đã được nghe 07 báo cáo tham luận tổng kết về các lĩnh vực hoạt động của lực lượng QLTT sau 05 năm thành lập, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị để hoạt động QLTT hiệu quả trong thời gian tới.