Tin tức sự kiện

Lâm Đồng: Xử phạt 01 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu số tiền gần 900 triệu đồng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lâm Đồng, Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, khảo sát, cập nhật thông tin về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; qua theo dõi, nắm bắt thông tin và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công chức quản lý địa bàn nhận thấy có một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cục đã kịp thời báo cáo với UBND tỉnh và chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học – Công nghệ, Công an tỉnh... thành lập Đoàn KTLN đồng thời ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.