Tin tức sự kiện

Thanh Hóa: Đội QLTT số 7 tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý về ATTP, ổn định giá trong thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và thí sinh; ổn định giá cả dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi trong thời gian diễn ra Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được tổ chức tại tất cả điểm thi trên địa bàn. UBND huyện Ngọc Lặc đã ban hành và thực hiện triển khai công văn số1430/UBND-KTHT ngày 21/5/2024; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành số 2195/QĐ-UBND ngày 09/6/2024 về việc triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh ATTP; ổn định giá cả và cấp điện ổn định, liên tục trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.