Tin tức sự kiện

Đại hội Chi đoàn thanh niên Cục QLTT Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2027

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐTNK ngày 12/01/2024 và hướng dẫn số 06-HD/ĐTNK ngày 15/01/2024 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2027, chiều 06/6/2024, Chi đoàn thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2027.