Tin tức sự kiện

Cục QLTT Thanh hoá ban hành Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 09/10/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2023-2025 và kết quả đạt được năm 2022