Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt điều chỉnh tên gói thầu "Cung cấp lắp đặt thiết bị chuyên dụng phục vụ giám sát và lưu trữ thông tin các kho tang vật của lực lượng QLTT năm 2020"

MENU VĂN BẢN