Chi tiết văn bản

 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng nhu yếu phẩm và bảo hộ dùng trong các hoạt động phòng, chống thiên tai

MENU VĂN BẢN