Chi tiết văn bản

 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị và đồ dùng văn phòng của Tổng cục QLTT” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính năm 2019 của Tổng cục QLTT

MENU VĂN BẢN