HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HÀNG GIẢ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

 

1.Nhập thông tin Phản ánh 

2.Nhận Mã Phản ánh

 

3.Tra Cứu

4.Xem Chi tiết Phản ánh