Kiểm tra, kiểm soát

7/4/2020: Thị trường các mặt hàng thiết yếu và phòng, chống dịch COVID-19 cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêu dùng cho người dân

Hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế ngày 07/4/2020, lực lượng QLTT cả nước kiểm tra, giám sát 50 cơ sở. Lũy kế từ ngày 31/01 đến ngày 07/4/2020 kiểm tra, giám sát, xử lý của toàn lực lượng QLTT: 7.739 cơ sở. Xử phạt vi phạm hành chính 3,2 tỷ đồng.