Kiểm tra, kiểm soát

Cục QLTT Tuyên Quang phát hiện cơ sở kinh doanh hàng giả mạo Nike, Adidas

Ngày 10/6/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thu Đông (Shop Nhật Minh) tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với số tiền 16.000.000 triệu đồng.