Xây dựng lực lượng

Cần làm gì để công tác Quản lý thị trường thực chất, hiệu quả?

Để công tác Quản lý thị trường đạt hiệu quả cao cần phải có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, trong đó phải có sự phối kết hợp chặt chẽ của 5 nhà “Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học và người tiêu dùng”.