Chính sách

Kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể xử phạt đến 100 triệu đồng

Theo đó, từ ngày 15/10/2020, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ