Chính sách

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử

Mua bán hàng hóa là một nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội. Thông qua hoạt động mua bán, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nếu như hoạt động mua bán hàng hóa trước đây chỉ diễn ra thông qua hình thức mua bán và trao đổi trực tiếp thì hiện nay, hoạt động mua bán hàng hóa đã phát triển sang hình thức đa dạng hơn, tiện lợi hơn nhờ sự phát triển của Internet - đó là lĩnh vực thương mại điện tử. Tuy đây là hình thức kinh doanh mới mẻ nhưng đã phát triển một cách ồ ạt nhờ sự tiện lợi của nó, giúp kết nối giữa người mua và người bán nhanh chóng. Bên cạnh đó, hành vi gian lận, bán hàng giả, hàng kém chất lượng luôn diễn ra thường xuyên đã gây không ít thiệt hại cho người tiêu dùng thông qua hình thức mua bán này.