Chính sách

Thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng QLTT trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.