Văn bản quy phạm pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
47/2023/TT-BCT
29-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
43/2023/TT-BCT
28-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
937/NQ-UBTVQH15
13-12-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
23/2023/TT-BKHCN
30-11-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
73/2023/NĐ-CP
29-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
Tờ trình Dự thảo Thông tư quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
07-09-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
1012/QĐ-TTg
31-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
65/2023/NĐ-CP
23-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
09/2023/TT-BGDĐT
08-08-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
56/2023/NĐ-CP
24-07-2023
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 164 văn bản)

MENU VĂN BẢN