Hoạt động

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tại 03 tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương tổ chức Đoàn kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc triển khai, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tại 03 tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Đoàn công tác do Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh chủ trì. Tham gia Đoàn công tác có đại diện Vụ Thị trường trong nước, Vụ Kế hoạch, Cục Xuất nhập khẩu, Văn phòng Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường.