Hoạt động

Đoàn công tác của Tổng cục QLTT làm việc tại Cục QLTT Đắk Lắk

Tổng cục QLTT sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, biên chế nhân sự, phương tiện làm việc để đơn vị thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.