QLTT địa phương

Cục QLTT Nghệ An tổng kết công tác 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 và Hội nghị công chức, người lao động 2020

Ngày 16 tháng 01 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLTT năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020 và Hội nghị công chức, người lao động 2020