QLTT địa phương

Lạng Sơn: Tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Thực hiện công văn số 667/CTĐ-LAS ngày 11/6/2020 của Cụm thi đua Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về việc chuẩn bị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Chiều ngày 08/7/2020 Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, đơn vị Cụm phó tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.