QLTT địa phương

Lạng Sơn - Quảng Trị giao lưu trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ Quản lý thị trường

Chiều ngày 07/6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ Quản lý thị trường với Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.