Công đoàn QLTT

Cục QLTT Hòa Bình với Chương trình “Giúp đỡ xã nghèo 135”

Sáng ngày 11/9/2020 tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Qúy Hòa, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Chương trình tặng quà