Công đoàn QLTT

Tuyên dương 9 công đoàn viên Công đoàn cơ sở tại Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ Ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang

Ngày 12/7/2020, Công đoàn Ngành Công Thương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động Ngành Công Thương tỉnh Tiền Giang lần thứ III (2020 - 2025). Tham dự Hội nghị có 09 công đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục QLTT Tiền Giang được tuyên dương.