Công đoàn QLTT

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân – Người cán bộ trách nhiệm và gương mẫu

Đến Đội Quản lý thị trường số 8 (trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang), khi hỏi về đồng chí Nguyễn Văn Xuân – Đảng viên Chi bộ 8, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, chúng ta sẽ nhận ngay được những lời khen ngợi như: Gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, có lối sống giản dị, hòa đồng và phong cách chỉ huy, điều hành công việc linh hoạt, trách nhiệm, “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít, làm nhiều”, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp…