Chính sách

An Giang: Việc giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày 28/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.