Chính sách

Triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 2020

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.Bắc Giang.