Chính sách

Tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đăng tải các tài liệu do Sở Tư pháp phát hành dưới dạng tài liệu hỏi đáp liên quan đến Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa để người dân và doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận.