Chính sách

Lưu ý khi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm về nhãn hàng hóa

Theo quy định hiện nay, khi xử phạt một số hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; trước đây, trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì mới áp dụng biện pháp này.