Chính sách

Danh mục Phế thải được phép nhập khẩu

Ngày 22/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg với nội dung ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.