Công đoàn QLTT

Chương trình Chia sẻ yêu thương – Tư vấn sức khỏe cộng đồng

Ngày 21/9/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình giao Chi đoàn Thanh niên Cục Quản lý thị trường tỉnh trực tiếp phối hợp với Công ty cổ phần Megasun và Nhà thuốc Nga Cách thực hiện Chương trình “Chia sẻ yêu thương - Tư vấn sức khỏe cộng đồng”.