Công đoàn QLTT

Quảng Trị: "Vạn trái tim, một tấm lòng"

Với nghĩa cử " Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống", thực hiện kế hoạch hiến máu tình nguyện do Tổng Cục QLTT triển khai và hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức, ngày 04/6/2020 các đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Cục QLTT Quảng Trị đã tham gia hiến máu.