Công đoàn QLTT

Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chiều ngày 20/9/2019, tại Hội trường Cục, Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024