Công đoàn QLTT

8 tấn bắp của nông dân An Giang được chuyển đến người dân trong khu vực phong tỏa tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 06/8, Cục Quản lý thị trường An Giang tiếp tục thu mua (đợt 2) 8 tấn bắp trái của nông dân An Giang đang gặp khó khăn về đầu ra phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với người dân trong các khu vực phong toản do ảnh hưởng cả dịch Covid-19.