Công đoàn QLTT

Gia Lai: Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 đạt được nhiều kết quả thiết thực

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai, Chi đoàn thanh niên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021