Công đoàn QLTT

Chi đoàn cơ sở Cục QLTT Long An tham gia chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2020

Sáng ngày 01/8/2020, đoàn viên Chi đoàn cơ sở Cục QLTT Long An tham gia cùng đoàn viên các Chi đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 1, triển khai chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, với hoạt động tình nguyện xã hội và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020.