Công đoàn QLTT

Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương.