Hoạt động

TP Hồ Chí Minh phát hiện số lượng lớn mặt hàng cấm kinh doanh

Tại số 621 Phạm Văn Chí, phường 7, Quận 6, các lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện nhiều mặt hàng cấm kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.