Hoạt động

Cục Quản lý thị trường phối hợp với Dự án EU-MUTRAP tổ chức khoá đào tạo về sở hữu trí tuệ cho lực lượng Quản lý thị trường

Được sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP), Cục Quản lý thị trường tổ chức 03 lớp đào tạo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội ngày 09, 10 tháng 5 năm 2017, Đà Nẵng ngày 15,16 tháng 5 năm 2017 và TP Hồ Chí Minh ngày 18,19 tháng 5 năm 2017 cho gần 190 công chức Quản lý thị trường đến từ Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước.