Hoạt động

Tập huấn nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại TP.HCM

Tiếp nối thành công từ Hội nghị tập huấn về công tác Thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tổ cáo được Tổng Cục QLTT tổ chức tại Hà Nội mới đây, Chương trình tiếp tục được tổ chức cho 32 Cục QLTT khu vực phía Nam và Nam Trung Bộ trong 02 ngày 29-30/10/2019.