Hoạt động

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ

Với mục tiêu đấu tranh ngăn chặn, xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật về sản xuất, gia công phân bón vô cơ, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng... Bộ Công Thương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong năm 2017. Sau gần 2 tháng triển khai, đã có hàng trăm doanh nghiệp được kiểm tra và những sai phạm đều bị xử lý nghiêm.