Hoạt động

Chung tay đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái

Hiện nay, việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái đang là vấn nạn của xã hội, là kẻ thù của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.