Hoạt động

Giải Thể thao truyền thống Cục QLTT Thừa Thiên Huế lần thứ II, năm 2020

Cục QLTT Thừa Thiên Huế đã tổ chức Giải thể thao truyền thống Cục QLTT lần thứ II, năm 2020 trong 02 ngày 20 và 21/6/2020.