Hoạt động

Đắk Lắk: Tổ chức tập huấn 2 Luật, 5 Nghị định và trao đổi nghiệp vụ đối với công chức đợt 1 năm 2020

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường của đơn vị, qua đó nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà lực lượng gặp phải trong quá trình thực thi công vụ, ngày 02/6/2020, Cục QLTT Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ đợt 1 năm 2020 cho đối tượng là toàn thể công chức của Cục.