Hoạt động

Bổ nhiệm quyền Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục QLTT Lào Cai

Đồng chí Đỗ Du Bắc sẽ giữ chức quyền Cục trưởng Cục QLTT Lào Cai. Phó Cục trưởng Cục QLTT Lào Cai đầu tiên sẽ do bà Trịnh Ngọc Anh đảm nhiệm.