Hoạt động

Sắp diễn ra Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em

Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 30/5 đến hết ngày 04/6/2023 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.