Hoạt động

Tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp và dịch tả lợn Châu Phi

Tổng cục Quản lý thị trường vừa ký Công văn số 147/TCQLTT-CNV hỏa tốc chỉ đạo Cục QLTT các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp (corona) và dịch tả lợn Châu Phi.