Hoạt động

Tháng hiến máu tình nguyện của lực lượng QLTT: Phấn đấu đạt 1.000 lít máu

Mang thông điệp nhân văn một giọt máu đào, gửi trao hi vọng, chương trình "Ngày hội hiến máu tình nguyện” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ gần 6.500 cán bộ, công chức và người lao động của lực lượng QLTT, tối thiểu 30% tham gia tình nguyện hiến máu, kỳ vọng tháng hiến máu tình nguyện của lực lượng QLTT phấn đấu đạt 1.000 lít máu.