Hoạt động

Tình hình thực hiện Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ

Thực hiện Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017, Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường thiết lập cơ sở dữ liệu của các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón để phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện đợt kiểm tra thứ nhất từ ngày 15/03/2017 đến ngày 15/4/2017 đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón vô cơ