Hoạt động

Hải Phòng tặng khẩu trang miễn phí trên địa bàn quận Hồng Bàng

Ngày 05/4/2020, Đoàn thanh niên Cục QLTT Hải Phòng đã phối hợp với Quận đoàn Hồng Bàng tổ chức hoạt động phát khẩu trang miễn phí tới các chốt trực trên địa bàn quận Hồng Bàng.