Hoạt động

Tổng cục Quản lý thị trường làm việc với Tập đoàn LVMH về hợp tác trong công tác chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 04 tháng 03 năm 2019, tại Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường có buổi đón tiếp và làm việc với Tập đoàn LVMH về hoạt động chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian vừa qua và bàn phương hướng hợp tác giữa 02 bên trong thời gian tới nhằm bảo vệ các sản phẩm của Tập đoàn LVMH trên thị trường.