Hoạt động

Hải Phòng chung tay cùng thành phố ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

Cục QLTT Hải Phòng kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thị trường, thăm tặng quà một số chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.