Hoạt động

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường tại Anh cho cán bộ chuyên trách thuộc Tổng cục QLTT

Sáng ngày 12/2/2020, Tổng cục QLTT phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường của Anh cho cán bộ chuyên trách kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc Tổng cục QLTT.