Hoạt động

Sơ kết Quy chế phối hợp lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XVI năm 2023

Cục Quản lý thị trường Ninh Thuận vừa tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết Quy chế phối hợp lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XVI năm 2023.