QLTT địa phương

Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận:Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 57 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận

Sáng ngày 05/8/2019, Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU, ngày 3-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.