QLTT địa phương

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hiệp hội VACIP tổ chức tập huấn phân biệt hàng thật hàng giả năm 2019

Sáng ngày 26/7/2019 Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (viết tắt là Hiệp hội VACIP) tổ chức Hội nghị tập huấn phân biệt hàng thật, hàng giả năm 2019 cho 68 công chức thực thi nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc Cục Quản lý thị tường tỉnh Lạng Sơn.