QLTT địa phương

Lạng Sơn: ký Quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Lễ ký kết nhằm mục đích tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.