QLTT địa phương

Lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Kiểm soát viên thị trường làm việc và thăm quan thực tế tại tỉnh Tây Ninh

Thực hiện công văn đề nghị phối hợp của Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, sáng ngày 17/9/2019 Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình làm việc, thăm quan thực tế với Lớp Bồi dưỡng QLNN ngạch Kiểm soát viên thị trường năm 2019 (học tại Tp.HCM).